Törzsvásárlói szabályzat

Küldje tovább ismerősének! Küldje tovább ismerősének!

TÁJÉKOZTATÓ
a JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Korlátolt Felelősségű Társaság
törzsvásárlói programjának szabályairól

Bevezető

A JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Korlátolt Felelősségű Társaság (1158 Budapest, Késmárk u. 16.; a továbbiakban: JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft.) nagyra becsüli vásárlóinak bizalmát és hűségét, ezért vásárlóit az alábbi törzsvásárlói program keretében kívánja kedvezményekhez juttatni.

1. A részvétel feltételei

A törzsvásárlói programban való részvételre és a törzsvásárlói program körében nyújtott kedvezményekre a JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. törzsvásárlói jogosultak.

Törzsvásárlónak minősül az a magánszemély, aki a JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. http://www.jkvitamin.hu/ című weboldalán található webáruházban, elektronikus adatlap kitöltésével vagy a JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. bármely üzletében, a törzsvásárlói regisztrációt elvégzi.

A törzsvásárlóként való regisztrációval a törzsvásárló elismeri, hogy jelen szabályzat tartalmát megismerte és megértette, valamint hozzájárul ahhoz, hogy a JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. a megadott elérhetőségein a kedvezményekről, a vásárlóknak szóló ajánlatokról, promóciós akciókról e-mailen vagy más módon (pl. sms, postai levél) tájékoztassa.

A törzsvásárlóként való regisztráció díjmentes és nem feltétele az regisztrációt megelőző vásárlás. A törzsvásárlóként regisztráló személy sorszámmal ellátott törzsvásárlói kártyát kap, amely üzletben történő regisztráció esetén a regisztrációt követően kerül átadásra, a webáruházban való regisztráció esetén pedig az első vásárlás alkalmával kerül eljuttatásra a törzsvásárló részére. A törzsvásárlói kártya a JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. bármely üzletében felhasználható.

A törzsvásárlói programban való részvétel önkéntes, a törzsvásárlóknak biztosított kedvezményes árakat, kuponokat, egyéb kedvezményeket nem kötelező igénybe venni. A törzsvásárlói regisztrációjának törlését a törzsvásárló bármikor kérheti.

A törzsvásárlói kártya nem fizetési eszköz, és más személyre át nem ruházható.

2. Kedvezmények

A JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. törzsvásárlói számára az alábbi kedvezményeket biztosítja:

Vásárlás törzsvásárlói áron – törzsvásárlói rendszer

A törzsvásárló jogosult arra, hogy a JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. üzleteiben és webáruházában megvásárolható termékeket kedvezményes, törzsvásárlói áron vásárolja meg. A termékek törzsvásárlói ára minden esetben feltüntetésre kerül a termékek "normál", azaz nem törzsvásárlói ára mellett.

Amennyiben a törzsvásárló a JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. webáruházában kíván kedvezményes törzsvásárlói áron vásárolni, ennek feltétele, hogy a weboldalon a vásárlás megkezdését megelőzően vagy a vásárlás során, annak befejezése (rendelés feladása) előtt személyes törzsvásárlói profiljába bejelentkezzen.

Kuponrendszer

A törzsvásárlók jogosultak arra, hogy JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. által adott kuponokat gyűjtsék és felhasználják.

A JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. minden 1000,-Ft értékű vásárlás után 1 db kupont ad. 1 db kupon 100,-Ft összegű kedvezményre jogosít, amely a vásárlást követő 30 napon belüli következő vásárlás alkalmával lehet felhasználni.

A vásárló a rendelkezésére álló kuponokból minden 1000,-Ft értékű vásárlás után 1 db (azaz 100,-Ft értékű) kupon felhasználására jogosult.

A kupon által biztosított kedvezmény összege a megvásárolni kívánt termék vételárából vonható le. A felmerülő szállítási költség vagy a vásárlással esetlegesen együtt járó egyéb költség a kupon által biztosított kedvezménnyel nem csökkenthető.

A nem vásárláshoz kapcsolódóan adott kuponok a kuponnal kapcsolatos tájékoztatásban megjelölt időtartamon belül használhatóak fel.

A JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. üzleteiben való vásárlás során kizárólag a nyomtatott formában is létező kuponokat lehet felhasználni. Üzletben való vásárlás esetén a felhasználni kívánt kupont a vásárló fizetés előtt köteles átadni az értékesítőnek. Amennyiben Ön a webáruházban vásárol, de szokott az üzletekben is vásárolni, kérjük jelezze, hogy szeretné a csomagjában a kuponokat nyomtatott formában is megkapni.

A JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. webáruházában nem vásárláshoz kapcsolódóan (pl.játékok esetén) adott kuponokat a vásárló kizárólag webáruházban való vásárlás során jogosult felhasználni.

Ajánlói kedvezmény – ajánlói rendszer

A JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. azon törzsvásárlóinak, akik ajánlása alapján új törzsvásárló vásárol a JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. valamely üzletében vagy webáruházában az alábbi kedvezményt biztosítja.

Az ajánlói kedvezmény szempontjából új törzsvásárló az olyan vásárló, aki a JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. üzletében vagy webáruházában korábban nem vásárolt, és nem került törzsvásárlóként regisztrálásra, feltéve, hogy az első vásárlása alkalmával jelzi, hogy mely törzsvásárló ajánlása alapján jutott el a JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. üzletébe vagy webáruházába és egyben új törzsvásárlóként regisztrál a törzsvásárlói rendszerben.

A JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. az új törzsvásárló első vásárlásának összegéből számított 10% ajánlói kedvezményt ("ajánlói jutalékot") biztosít annak a törzsvásárlónak, akinek ajánlása alapján az új törzsvásárló a JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. üzletébe vagy webáruházába eljutott, feltéve, hogy az új törzsvásárló első vásárlása alkalmával megjelöli az ajánló törzsvásárló személyét.

A JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. az új törzsvásárló minden további vásárlásának összege után 3% ajánlói kedvezményt ("ajánlói jutalékot") biztosít az őt ajánló törzsvásárlónak.

Az ajánlói kedvezmény összege az új törzsvásárló által ténylegesen kifizetett vételár alapulvételével – a fent említett 10%-os ill. 3%-os mérték alapján - kerül kiszámításra, és az ajánló törzsvásárló ajánlói rendszer számláján kerül jóváírásra. Az ajánlói kedvezmény kiszámításakor a szállítási költséget, a vásárló által igénybe vett kedvezmény összegét, ill. az egyéb költségeket figyelmen kívül kell hagyni. A jóváírásokról a törzsvásárló minden esetben e-mail útján értesítést kap a JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft.-től.

A törzsvásárlónak jóváírt ajánlói kedvezményt a törzsvásárló a jóváírást követő vásárlása során használhatja fel.

A kedvezmények összevonhatósága

Amennyiben a JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. jelen szabályzatban vagy a weboldalán közölt, illetve egyéb módon közzétett tájékoztatóban másként nem rendelkezik a JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. által biztosított kedvezmények közül egyazon vásárlás alkalmával több típusú kedvezmény is felhasználható, akként, hogy a kedvezmények felhasználásával fizetendő vételár nem lehet kevesebb, mint a megvásárolni kívánt termék törzsvásárlói vételárának 50%-a.

Amennyiben a JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. által vásárlóinak biztosított akció vagy egyéb kedvezmény más kedvezménnyel nem vonható össze, akkor e tényt a JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. az adott akcióra, kedvezményre vonatkozó tájékoztatójában közli.

Egyéb rendelkezések

Jelen törzsvásárlói szabályzat, valamint a szabályzatban foglalt és a JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. weboldalán feltüntetett kedvezmények, akciók visszavonásig érvényesek.

A JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. fenntartja magának a jogot, hogy jelen szabályzatot egyoldalúan módosítsa, a szabályzatban szereplő kedvezményeket, valamint ezek feltételeit bármikor módosítsa, illetve új kedvezményeket vagy akciókat vezessen be, vagy a meglévő kedvezményeket, akciókat bármikor megszüntesse.

A JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. jogosult arra, hogy az 1. pont szerinti törzsvásárlói regisztrációt ill. törzsvásárlói kártyát bármikor egyoldalúan visszavonja.

A törzsvásárlói program keretében történő adatkezelésre a JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. adatvédelmi szabályzata irányadó.

Kedves vásárlóink a törzsvásárlói programmal, kedvezményekkel, akciókkal, a webáruház használatával kapcsolatban további információkat a http://www.jkvitamin.hu/ weboldalon találnak, ill. kérdéseikkel pedig bármelyik üzletünkben valamint webshop@jkvitamin.hu e-mail címen fordulhatnak hozzánk.

Budapest, 2013. május 2.

JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft

Publikálva: 2013. május 23.

Mondja el a véleményét, szóljon hozzá cikkünkhöz

Legutóbb olvasott oldalaink:

Amire még a vitaminoknál is jobban szüksége van?
Válassza ki a Jó Közérzet Vitamin® Prémium Kollagén Csomagját!
1 doboz Prémium Kollagén
1 doboz Prémium Kollagén
9700 Ft/db helyett
6700 Ft/db
2 doboz Prémium Kollagén
2 doboz Prémium Kollagén
9700 Ft/db helyett
6700 Ft/db
3 doboz Prémium Kollagén
3 doboz Prémium Kollagén
9700 Ft/db helyett
5600 Ft/db
5 doboz Prémium Kollagén
5 doboz Prémium Kollagén
9700 Ft/db helyett
4600 Ft/db